dilluns, 28 de març de 2011

Rabassoles a Argentona!

Rabassoles d'Argentona:
Ricard Folch i Laia Valls
Continuen trobant-se rabassoles a Argentona! Aquestes son d'aquest cap de setmana!

Per trobar-ne... podeu anar on hi hagi herbassars, terres remogudes pels senglars, esllavissades, llocs on s'ha tallat fa poc arbres i on s'ha trinxat el brancatge. Penseu que normalment són molt mimètiques...

Recordeu que ens podeu enviar les vostres trobades del Maresme i les penjarem a aquest web.