dimarts, 27 d’octubre de 2015

Temporades de bolets més curtes i menys bolets pel Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic, segons la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic és "un canvi de clima atribuït directament o indirectament a l'activitat humana que altera la composició de l'atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables, afectant especialment a les precipitacions, les temperatures, l'humitat i la nubolositat.  
 
Pel que fa a la producció de bolets al nostre territori, basant-nos en la nostra experiència dia a dia al bosc i especialment en els estudis científics, ens indiquen que en els darrers 10 anys s'han reduit significativament la durada de la temporada de bolets i la quantitat d'espècies que es poden trobar al nostre territori
 
Per una banda, la campanya de bolets s'ha retrassat entre dos i sis setmanes respecte al que consideravem habitual, i a més, quan es donen les condicions d'humitat favorables per a la floració dels bolets, ja arriben les temperatures més baixes, reduint-se entre un 10 i un 70% la durada de la campanya.
 
A més, el canvi climàtic causa que la pluviometria es redueixi significativament, i el número de dies de pluja també, incrementant-se en aquest cas l'intensitat de les pluges, de forma que s'acumulen menys al bosc i son menys aprofitades pels sistemes forestals, minimitzant les condicions favorables per la producció de bolets.
 
Durada del període vegetatiu (en dies) observada segons la Xarxa Internacional de Jardins Botànics Fenològics, actual (esquerra) i estimada (dreta).
Per altra banda, aquests canvis continuats de pluja, temperatura, humitat, afecta el normal desenvolupament dels bolets, de manera que algunes de les espècies ja no tenen les condicions idonies i s'han tornat més escasses, reduint la biodiversitat de les nostres forests.
 
Finalment, també s'han incrementat els episodis de vent, especialment després dels períodes de pluja, reduint-se l'humitat dels nostres boscos i assecant els bolets.
 
Per tal de resoldre aquesta situació, ens cal prendre mesures per minimitzar el canvi climàtic i potenciar la gestió forestal, per aconseguir boscos més resistents a les condicions desfavorables causades pel canvi climàtic i l'activitat antròpica.